1. leht 1-st

Koostöö Keskkonnaametiga.

Postitatud: 06 Apr 2011, 21:45
Postitas Jyrgenson
Hiljaaegu käisin keskkonnaametis juttu tegemas teemal, kuidas matkajad saaksid olla kasulikud Eestimaa looduse säilitamisele ja kaitsmisele. Umbes nelja tunnise vestluse käigus sai vahetatud erinevaid mõtteid ja lahatud ka erinevaid seisukohti.
Kuna üldiselt on levinud arvamus, et matkamine pole just kõige keskonnasõbralikum tegevus, nagu ka kõik muu mida inimene teeb, siis tegin vestluse käigus kaks ettepanekut, mis aitaksid kaasa looduse säilitamisel ja vast isegi taastamisele. Esimene ja kõige effektiivsem oleks täielikult likvideerida meie planeedilt hominiidide sugukonda kuuluv alamliik homo sapien sapiens (nüüdisinimene). Kuna aga 6,893miljardi selle liigi esindaja likvideerimisega kaasneksid meeletud kulutused, siis see varjant jääb esialgu tahaplaanile. Teine võimalus oli see, et matkajad oma hävitustöö käigus püüavad olla natuke kasulikud ja jagavad veidike oma tähelepanekuid. Selle ide käigus koorus välja koostöö lepe, mille sisu panen siia kõigile vaatamiseks.
Siinkohal on mul aga palve, et enne kui keskkonnaametit kirjadega kiusama hakkate, saatke need kõigepealt mulle, et saaksin need üle vaadata ja vajadusel viia standardile vastavaks. tonyjurgenson@gmail.com
Ja siin asi ise!

Keskkonnaameti poolt oodatav informatsioon

Kaitsealuste liikide kahtluse korral:
• Kuupäev
• liigi või perekonna nimi
• GPS kood või arvatav kaardipunkt
• Foto(d) – alati kasuks kui biotoobist pilt ja taimest, seenest või loomast võimalikult lähedalt
• Arvukus ja/või levila – tavaliselt loetakse täpsemalt 100 isendini ja sealt edasi hinnatakse sadades või tuhandetes
• Liikuvate liikide puhul liikumissuund maastikul võimalikult täpselt
• Leidja ja määraja (kui sama piisab ühest nimest) nimi koos kontaktandmetega (e-mail, telefon)
• Muu tähelepanuväärne info seoses leiuga

Keskkonnaametit huvitab väga info poolveeliste, kahepaiksete, roomajate ja suurkiskjate kohta, kuid ka kiilide jt. tähelepanuväärsete putukate kohta (eriti koos fotodega)

Muud tähelepanekud kaitsealustel objektidel:
• Surnud kaitsealused loomad
• Suured pesad
• Kopra pesakuhilad, tammid koos üleujutusaladega
• mägralinnakud
• huntide või rebaste pesaurud
• karude taliuinakute paigad
• kormoranide ja haigrute kolooniad
• loomade lõksud
• omavolilised rajatised (tähistamata onnid, purded jms) teadaolevatel riigimaadel
• reostus, prügiladestuskohad
• omavolilised mootorsõidukite rajad/rikutud pinnas
• RMK poolt tähistamata lõkkekohad ja/või laagripaigad
• takistatud kallasrada
• kaitsealade kahjustatud/purustatud tähised
• võõrliigid – eriti karuputke isendid veekogude kallastel, signaalvähk jm.
• liikumispiirangu rikkumised
• allikad, mis on alguseks ojadele
• väikesed allikasood (sood nõlvadel)
• suurte mõõtmetega põlispuud (sh jämedamad ja kõrgemad liikide esindajad, mis pole oma olemuselt samaväärsed tammede, pärnade, mändide vmt liikidega)
• suurte mõõtmetega kivid
• murdunud või vigastatud kaitsealused üksikud puud (looduskaitse tähistega)

Eelpool loetletud objektide kohta vajame samuti infot leiuaja, võimalikult täpse asukoha, leidja kontaktandmete ja muidugi muu tähelepanuväärse kohta, mida leidja peab vajalikuks lisada.

2011-2012 on KA JT regiooni peamiseks huvipiirkonnaks Emajõe-Suursoo ja Piirissaar, kuid ka Jõgeva ja Tartu maakond tervikuna.

Info võib edastada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni e-posti tartu@keskkonnaamet.ee või ka otse regiooni looduskaitse bioloogidele toomas.hirse@keskkonnaamet.ee või jan.siimson@keskkonnaamet.ee.

Sama info on kindlasti teretulnud ka teistes Keskkonnaameti regioonides.

Selgete keskkonnarikkumiste korral pöörduda koheselt Keskkonnainspektsiooni numbrile 1313.


Meeldivat koostööd!